Přehrát video

Čas pomáhat

V KPMG Česká republika pomáháme celý
rok Mobilnímu hospicu Ondrášek v rámci projektu ROK společně - KROK dopředu. Pracují tam obdivuhodní lidé, kteří se věnují náročné a záslužné práci.

Zajímá mě více
Mobilní hospic Ondrášek

Ondrášek pomáhá doma

Mobilní hospic Ondrášek

Mobilní hospic Ondrášek zahájil svou činnost v roce 2006. Pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům strávit poslední dny tam, kde se cítí nejlépe – doma mezi svými nejbližšími. Bez zaměstnanců Ondrášku by to rodiny často samy nezvládly. Hospic poskytuje nejenom lékařské a pečovatelské služby, ale také podporuje rodiny v psychologických, sociálních a duchovních otázkách.

Příběhy zaměstnanců

Nasazení a ochota pomáhat jsou inspirací pro krátké dokumenty, ve kterých lidé z Ondrášku popisují svou motivaci a radost z pomoci druhým.

Každý může přispět

Lidí, kteří mohou takto pomáhat, je bohužel pořád mnohem méně, než těch, kteří by o jejich podporu stáli. Náklady na jednu hodinu péče o pacienta Mobilního hospicu Ondrášek činí 200 korun.

KPMG přispěla částkou 220 000 korun, což je 1 100 hodin péče o nemocné přímo u nich doma. Zaměstnanci KPMG mezi sebou vybrali další prostředky v rámci každoroční vánoční sbírky.

Mobilní hospic Ondrášek

220 000 Kč

1 100 hodin

Přispěla KPMG

+

222 500 Kč

1 112 hodin

Přispěli zaměstnanci KPMG

+

51 347 Kč

256 hodin

Přispěli ostatní. Přidáte se?

Inspirovaly vás příběhy z Ondrášku a chcete se zapojit do sbírky?
Stačí jen kliknout a přispět těm, kteří nejen na Vánoce, ale po celý rok, umožňují lidem strávit poslední chvíle se svými nejbližšími.

Číslo účtu je 35-3935670257/0100
Variabilní symbol 201601

Příspěvky jdou přímo na účet veřejné sbírky Mobilního hospicu Ondrášek registrované u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

O KPMG

Zaměstnanci KPMG každý rok vybírají v rámci programu odborné pomoci "ROK společně - KROK dopředu“ neziskovku, které firma celý rok poskytuje své služby, dobrovolnictví, finanční podporu a propagaci. Věříme, že tak neziskovkám umožňujeme lépe fungovat, protože získávají větší prostor pomáhat.

KPMG Česká republika

Dosud jsme společně přispěli

493 847 
750 000 Kč
Chci také přispět